maanantai 29. tammikuuta 2007

Seminaarityöstöä

Kolmas opiskeluvuoteni TTVO:lla on tuonut eteeni velvollisuuden tuottaa yksi kappale seminaaritöitä. Seminaarityö siis pitää sisällään muutaman kymmenen sivun mittaisen kirjallisen osuuden, sekä suullisen esittelyn aiheesta. Aihevalinta on melko vapaa. Itse yritän kovasti pusertaa kahdessa kuukaudessa kasaan analyyttisen paketin aiheesta "Aktivoivat peliohjaimet", jossa keskityn valtavirrasta poikkeavien tietokone- ja konsolipeliohjainten tarjontaan ja hyödyntämismahdollisuuksiin.

Toimintasuunnitelma seminaarityön tekemistä varten on ollut valmiina jo pitkälti toista kuukautta, mutta toistaiseksi aikani on mennyt mystisesti kaikkeen muuhun kuin tuon suunnitelman toteuttamiseen. Koitan kuitenkin alkaneella viikolla perehtyä lähdemateriaaliin sen minkä työn alla olevalta peliprojektilta ehdin. Ensimmäinen ongelma on tietysti sopivien lähteiden löytäminen. Etenkin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on vieläkin olemattoman vähän saatavilla kirjastoista. Internetistä tietoa löytyy, mutta se on usein ristiriitaista ja suuri osa ajasta menee tiedon todenmukaisuuden tarkistamiseen.

Pyrin kuitenkin painottamaan seminaarityössä omaa analyysiani ja aiheen käsittelemistä omien havaintojen ja kehitysnäkemysten kautta, joten lähteitä tarvitsen pääasiassa aiheen historian kertomisessa, sekä teknisten tietojen etsinnässä. En usko, että pelkästään lähteisiin nojaava seminaarityö olisi kovinkaan mielenkiintoinen sinällään, enemmän uskon juuri omien olettamusten (jotka luonnollisesti perustuvat kyllä lähteistä saatuun faktatietoon) esittäminen realismin lasien läpi tuo parhaan tuloksen. Saan itse käsiteltyä kiinnostavan aiheen syvemmin ja kenties lukijoille ja kuulijoillekin heruu jotakin näkemystä siitä, mitä peliohjainten täysmittainen hyödyntäminen voisi mahdollistaa.