lauantai 6. helmikuuta 2010

Tuulivoimaa teiden varsilta

Suomessa uusiutuvan energian ja etenkin tuulivoiman osalta on kiistelty paljon merituulipuistojen esteettisistä ja ympäristöllisistä haitoista. Suomessa on kuitenkin vaikka millä mitoin valmiita "puita" tuulivoiman talteenottoa varten. Moottoritiet ovat jo valmiiksi aukeita ja usein tuulisia tunneleita, jossa kaistojen väliin voitaisiin aivan hyvin rakentaa paitsi suurikokoisia tuulivoimalan keräysyksiköitä, myös pienempiä pystyturbiineja miljoonien katuvalojen sähkötarvetta tyydyttämään. Inhabitat esittelee Greener Gadgets -suunnittelukilpailuun osallistuneen TAK Studion näkemyksen aiheesta, josta löytyy runsaasti kuvia kilpailun kotisivuilta. Työn kantavana ajatuksena on kerätä autojen aiheuttama ilmavirta turbiinien avulla talteen katuvaloissa käytettäväksi.Vielä kun eri ideat yhdistettäisiin. Insinööritaitoa omaamattomana voisi kuvitella esimerkiksi TAK Studion suunnitteleman turbiinin yhdessä katuvalojen yläpintaan asennettujen aurinkokennojen riittävän hyvinkin yhdessä energiatehokkaiden katuvalojen polttamiseen. Samanlaista eri uusiutuvien energiamuotojen yhteiskeräystä voisi käyttää monessakin kohteessa tuotantolaitoksista loma-asuntoihin. Kaukana on vielä se päivä kun sähköverkko toimii kaksisuuntaisesti, jolloin tällaisista itse itsensä sähköistävistä laitteista tai esimerkiksi tyhjillään olevan loma-asunnon aurinko- ja tuulivoimaloista ylijäänyt virta voitaisiin johtaa takaisin runkoverkkoon muualla käytettäväksi. Nykyisellä kehityksellä sinnekin vielä tullaan pääsemään.