perjantai 12. elokuuta 2011

Litiumiakuilla ajetaan vuoteen 2100

Nykyisenkaltaisilla litiumiakuilla varustetuilla sähkökäyttöisillä autoilla voidaan ajaa Michiganin yliopiston ja Fordin tekemän tutkimuksen mukaan ainakin vuoteen 2100 asti. 90 vuoden kuluttua maailman litiumivarannot alkavat ehtyä nyt arvioidun tarpeen kasvun myötä. Tutkimus olettaa, että vuoteen 2083 mennessä yhä kasvanut henkilöautoliikenne on kokonaan sähkökäyttöistä, mutta toki tutkimus ottaa huomioon sen, että litiumia käytetään paljon muuallakin kuin akkuteollisuudessa.

Maailman suurimmat tunnetut litiumivarannot löytyvät Chilestä, Boliviasta, Yhdysvalloista ja Kiinasta. Kyseisen alkalimetallin myynnistä kertyvät varat siis ajautuvat jatkossakin varsin tuttuihin, jo öljymyynnillä rikastuneiden valtioiden taskuihin. Chilen ja Bolivian litiumilouhokset eivät juuri jättäne taaloja näiden maiden asukkaiden iloksi. Maailmassa arvioidaan tällä hetkellä olevan yhteensä noin 39 miljoonaa tonnia litiumia, josta autoteollisuus tulee seuraavan 90 vuoden aikana tarvitsemaan alle puolet, noin 12-20 tonnia.

Nanotekniikka avuksi

Toivoa litiumin riittävyyden parantamiseksi tarjoaa jatkuva akkuteknologian kehitys. Ricen yliopiston ja Lockheed Martinin tutkimuksissa on saatu litiumi-ioniakkuihin potentiaalisesti jopa kymmenkertainen käyttöaika nanotekniikan avulla. Nanotekniikalla akkujen käyttöaikaa pidentäviä suunnitelmia on tehty myös kuulussa Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa.

Tieto litiumivarantojen riittävyydestä on huojentava, sillä oletettavasti 90 vuoden kuluessa ehditään kehittää jo uusi, toivottavasti uusiutuvista luonnonvaroista valmistettava energiansäilytystapa.

Lähteet: Global Lithium Availability: A Constraint for Electric Vehicles?, Gruber, Medina (University of Michigan)Silicon strategy shows promise for batteries (EurekAlert)Inhabitat

Frank Riggio - Lithium